Dvojcestné vozidlo DUO TRACKTOR HNJ-RP

Dvojcestné vozidlo DUO TRACKTOR HNJ-RP je určené pre jazdu a prácu na ceste a ďalej pre jazdu a prácu na celoštátnej a regionálnej dráhe a vlečkách. Vozidlo je vybavené ramenovou plošinou RP 400 a ďalej hydraulickým žeriavom PK 18002 EH-C. Vozidlo je určené pre jazdu po koľajniciach o rozchode 1435 alebo 1520 mm (staviteľný rozchod).

Ramenová pracovná plošina RP 400 umožňuje neobmedzené otáčanie koša okolo svojej osi. Bočný dosah, veľkosť a nosnosť pracovnej plošiny splňujú náročné požiadavky pre prácu pri údržbe trolejového vedenia. Plošina je ovládaná diaľkovo, pre prípad núdze je možné ju ovládať aj núdzovým ovládaním.

Pri jazde po koľajniciach je prenos výkonu zabezpečený pneumatikami automobilu. Pohyby mechanizmov sú hydraulické a ovládané elektricky z kabíny vodiča a z bočných ovládacích panelov umiestnených na vozidle. Pre bezpečnú jazdu je vozidlo vybavené kamerovým systémom CCTV a farebným LCD displejom. Samozrejmosťou je tiež osvetlenie adaptérov a pracovnej plošiny pre prácu v noci.


Späť na začiatok stránky