Dvojcestné vozidlo DAF 8x2 XF 105 WELDERLINER

Dvojcestné vozidlo DAF 8x2 XF 105 95 WELDERLINER je vybavené kontajnerovou zvarovňou pre odporové zváranie koľajníc v terénnych podmienkach. Obidva železničné podvozky sú dvojnápravové a sú umiestnené za cestnými nápravami. Železničné podvozky sú poháňané hydraulicky. Pojazd môže byť ovládaný diaľkovým ovládaním. Vozidlo je vybavené priamo-činnou, parkovacou a núdzovou brzdou. Zadný otočný železničný podvozok s mikropojazdom umožňuje ľahšie nakolajovanie. Vozidlo je ďalej vybavené kamerovým systémom CCTV pre jazdu vzad, núdzovými stop tlačidlami umiestnenými pozdĺž vozidla, dráhovým osvetlením a systémom osvetlenia pre prácu v noci.

Zváracia jednotka je určená pre odporové zváranie koľajníc s max. prierezom koľajnice 10000 mm2. Zváracia hlava je vybavená integrovaným napinákom. Súčasťou systému sú nožnice umožňujúce celo-profilové orezávanie. Zváracia jednotka je zárukou kvality zvárania koľajníc so záznamom každého styku pomocou počítačového systému a umožňuje zriaďovanie nekonečne dlhej bezstykovej koľajnice vrátane záverečného zvaru. Manipulátor zabezpečuje vysunutie zváracej hlavice z nadstavby vozidla a jej otočenie o ± 90° na obidve strany, aby bola umožnená práca na vedľajšej koľajnici.Späť na začiatok stránky