POKLADAČ KOĽAJOVÝCH POLÍ PKP 25/20

Pokladač koľajových polí PKP 25/20 je špeciálnym mostovým žeriavom pre pokladanie a ťažbu koľajnicových polí o dĺžke 25 m (aj kratších) a maximálnej hmotnosti 20 t na drevených alebo betónových pražcoch. Ťažným automobilom môže byť automobil TATRA T 815, poprípade T 148 upravený aj pre jazdu po koľajnici. Pokladač môže pracovať v priamej koľaji aj v oblúku o minimálnom polomere 200 m, a to na koľaji o rozchode 1435 alebo 1524 mm, iný rozchod – podľa želania zákazníka je možný po úprave.

Pokladač je taktiež možno použiť i pre stavbu mostných konštrukcií, najmä pre ukladanie nosníkov IP. Možnosti ukladania mostných konštrukcií sú dané ich hmotnosťou a rozmermi. Pri ukladaní nosníkov IP, ktoré pokladač vezie medzi ťažným automobilom a portálom, môže byť maximálna šírka bremena 2800 mm a maximálna výška 2400 mm vrátane príslušného závesu.

Späť na začiatok stránky