KOĽAJOVÝ PREPRAVNÍK KOP 12/40

Koľajový prepravník KOP 12/40 je určený na prepravu cestných vozidiel a strojov do neprístupných miest dráhy za účelom výstavby, oprav a údržby železničných tratí a mostov (napr. preprava betónu pomocou autodomiešavača, preprava materiálu na nákladnom vozidle, preprava zemných strojov na miesto práce atd.).

Nakládku (vykládku) je možno realizovať na železničnom prejazde alebo na vhodne upravenom mieste na trati. KOP 12/40 môže byť ťahaný dvojcestným vozidlom alebo lokomotívou pomocou dodávaných ťažných tyčí. Veľkou výhodou je možnosť rýchleho rozloženia na 3 diely a následné naloženie celého prepravníka na cestné vozidlo (príves, náves) alebo na železničný vagón a to stohovaním (jednotlivé diely je možné uložiť na seba).

Koľajový prepravník KOP 12/40 sa skladá z troch rozoberateľných dielov a je osemkolový. Jednotlivé diely sú spojené pomocou guľových čapov. Prepravník ma priebežnú brzdu s vlastným vzduchojemom a na oboch koncoch je vybavený železničnou aj automobilovou vzduchovou koncovkou. Zdvíhanie (spúšťanie) nájazdových klinov je hydraulické (ručné hydraulické čerpadlo je umiestnené na každom konci prepravníka).

Späť na začiatok stránky