RENAULT MIDLUM - NP

Renault Midlum - NP je speciální silniční vozidlo vybavené izolovanou pracovní plošinou (pro práci pod napětím) a úložným prostorem pod ní. Je určeno pro provádění údržbových prací, přeprava drobného materiálu, opravu trolejového vedení tramvají i trolejbusů a to vše při zapnutém trolejovém vedení a při splnění všech požadavků na bezpečnost. Dále je možné toto vozidlo použít pro všechny druhy oprav, které je nutno realizovat ve výškách (např. opravy osvětlení, opravy a nátěry ocelových konstrukcí atd.).

Nůžková pracovní plošina umožňuje neomezené otáčení kolem své osy. Boční dosah, velikost a nosnost pracovní plošiny splňují náročné požadavky pro práci na údržbě např. trolejového vedení. V podlaze plošiny jsou umístěny boxy na materiál a nářadí. Celá plošina je vybavena systémem osvětlení pro práci v noci. Ovládání zabezpečuje dálkové rádiové ovládání, v případě poruchy je možno použít i nouzový kabelový ovladač.

Vozidlo je dále možno vybavit kamerovým systémem CCTV, elektropohonem z přídavných baterií pro práci bez nastartovaného vozidla, hledáčkovými světlomety ovládanými z kabiny atd.


Zpět na začátek stránky