SaZ Invest s.r.o.

Firma SaZ Invest s.r.o. je špecializovaným dodávateľom v oblasti špeciálnej cestnej a železničnej techniky, dvojcestných vozidiel s nadstavbami, izolovaných a neizolovaných nožnicových, ramenových a teleskopických pracovných plošín, strojov pre odporové zváranie koľajníc, pokladačov koľajových polí a ďalších zariadení určených pre údržbu železničných a električkových tratí a trolejových vedení. Súčasťou nášho sortimentu sú železničné vozíky a prepravníky, železničné podvozky, karosériové nadstavby, nájazdové rampy, apod.

Naše výrobky vám môžu pomôcť pri zváraní na železnici, údržbe a obnove trolejového vedenia, obnove a výstavbe železničných tratí, čisteniu železničných tratí a údržbe vegetácie, ako aj pri hasičských a iných záchranárskych prácach.

Okrem zhora uvedených výrobkov dodávame oceľové konštrukcie pre stavebné a iné účely.

Späť na začiatok stránky